Prawo do odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko
Adres konsumenta

 

Wydawnictwo Draco Sp. z o.o

Ul. Rakowicka 15A U2

31-511 Kraków

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ……………… umowy dotyczącej zakupu  …………………………………………………………………………………………………………………., doręczonego w dniu …………………

 

 

Imię i nazwisko

………………………….. [odręczny podpis]